Het Facebook Algoritme

Facebook heeft het Facebook algoritme van het waarderen van content op het platform aangepast. Hier de hoofdlijnen.

Het Nieuwe Ritme

Op 11 januari 2018 kondigde Mark Zuckerberg aan dat Facebook haar News Feed-algoritme zou veranderen om inhoud van "vrienden, familie en groepen" zwaarder en belangrijker te maken. De impact die dit heeft is flink, omdat bedrijven op Facebook meer tijd en energie zullen moeten steken in de relatie met hun eindgebruikers en de content die ze pop het platform zetten.

De omslag betekent dat er meer tijd besteedt moet worden aan 'betekenisvolle interacties', in plaats van slechts tijd spenderen op het platform. Kort de bocht gezegd: Een interactie zoals een opmerking plaatsen wordt beter gewaardeerd, dan een artikel slechts 'liken' of delen.

Opmerkingen en reacties (Comments)

Er wordt een hogere waardering gegeven aan 'betekenisvolle interacties', waarmee binnen het algoritme opmerkingen en reacties zwaarder wegen dan voorheen. Hiermee wordt de 'kwaliteit' belangrijker, dan 'kwantiteit'. Dat is in ieder geval de bedoeling.

Vrienden, familie en groepen

Ook heeft Facebook besloten meer waardering te geven aan interacties met vrienden en familie, waardoor de interacties 'persoonlijker en dus betekenisvoller' zijn. Voor bedrijven betekend dit naast het aansluiten van familie, vrienden van medewerkers vooral het opzetten van groepen met klanten en relaties die 'betekenisvolle' gesprekken en discussies op te starten.

Stop met hengelen

In de nieuwe opzet is het de bedoeling dat content een hogere kwaliteit heeft. Het hengelen naar interactie via het vragen om iemand te taggen, mensen te laten stemmen, deel en win acties en meer van dit soort activiteiten worden vooral als SPAM gezien en hebben minder meerwaarde voor gebruikers. volgens Facebook. Richt je dan ook op content waar jouw klanten en realties iets aan hebben.

In zijn aankondiging schreef Zuckerberg: "Pagina's die berichten maken waar mensen doorgaans niet op reageren of commentaar op geven, zouden de grootste dalingen in distributie kunnen zien. Pagina's waarvan de berichten om gesprekken tussen vrienden vragen, hebben minder effect. " Dit betekent dat merken hoogwaardige inhoud moeten maken die is gericht op het stimuleren van gesprekken tussen gebruikers. Probeer vragen in uw berichten in te voegen of te schrijven over actuele, relevante onderwerpen waarover gebruikers zeker een mening hebben. Het punt is dat gebruikers meer geneigd zijn om uw Facebook-berichten te zien als hun vrienden en familie hierop reageren.

  • Vote baiting: berichten die mensen oproepen om te stemmen. Een poll mag uiteraard wel.
  • React baiting: berichten die mensen oproepen om te reageren door middel van de verschillende like-mogelijkheden.
  • Share baiting: oproepen als “deel dit bericht en win”.
  • Tag baiting: berichten die mensen oproepen om iemand te taggen.
  • Comment baiting: berichten die mensen oproepen om te reageren met een bepaald woord om zo aan meer reacties te komen.

dat  "Terwijl we dit uitrollen," schreef Zuckerberg, "zie je minder openbare content zoals berichten van bedrijven, merken en media. En de openbare inhoud die u meer ziet, zal aan dezelfde standaard worden gehouden - het moet zinvolle interacties tussen mensen aanmoedigen. " Zuckerberg noemde "een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze diensten niet alleen leuk zijn om te gebruiken, maar ook goed voor het welzijn van mensen" als rechtvaardiging voor de verandering, en geeft toe dat bedrijven harder dan ooit zullen moeten werken om de aandacht van hun klanten te vestigen op het platform. Veel merken en uitgevers reageerden begrijpelijkerwijs op de aankondiging met bezorgdheid en vrees. Facebook is tenslotte het grootste sociale mediaplatform ter wereld. En hoewel organisch bereik al een tijdje aan het afnemen is, heeft het platform het tot nu toe nooit publiekelijk toegegeven. Gelukkig bood Facebook verschillende aanwijzingen in hun aankondiging en in het officiële persbericht over wat merken kunnen.

Eerste dingen eerst. Facebook maakt het niet langer uit hoeveel tijd gebruikers op zijn platform doorbrengen, zolang die tijd maar "quality" -tijd is. Dit is een groot probleem, omdat de meeste sociale netwerken, waaronder Facebook, traditioneel concurreren om steeds meer tijd te spenderen. Hoe langer gebruikers een netwerk gebruiken, hoe beter. Het was een signaal van de populariteit van het netwerk-in-kwestie. Maar niet langer. Een van de manieren waarop Facebook kwaliteit meet, is door bepaalde acties te definiëren als "zinvoller" dan andere. Het nieuwe algoritme geeft prioriteit aan actieve interacties zoals commentaar en het delen van likes en click-throughs (passieve interacties) - het idee is dat acties die meer inspanning van de kant van de gebruiker vereisen van hogere kwaliteit zijn en dus zinvoller. In plaats van passief door de nieuwsfeed te bladeren en af ​​en toe te pauzeren om een ​​foto of artikel te "liken", wil Facebook dat gebruikers geïnspireerd raken om met elkaar in gesprek te gaan. Het zijn dit soort "zinvolle" interacties - degenen die meer moeite doen - die bijdragen aan de "quality" -tijd op het platform en (aantoonbaar) Facebook helpen om terug te keren naar zijn roots als een netwerk dat voornamelijk wordt gebruikt door vrienden en familie om contact met elkaar. Hier is een uitsplitsing van de interacties die Facebook zegt te kwalificeren als "zinvol." Top ranking factoren voor het Facebook-algoritme‍

On January 11th, 2018, Mark Zuckerberg announced that Facebook would be changing its News Feed algorithm to prioritize content from “friends, family and groups.”

“As we roll this out,” Zuckerberg wrote, “You’ll see less public content like posts from businesses, brands, and media. And the public content you see more will be held to the same standard—it should encourage meaningful interactions between people.”

Zuckerberg cited “a responsibility to make sure our services aren’t just fun to use, but also good for people’s well-being” as justification for the change, admitting that businesses will have to work harder than ever to gain their customers’ attention on the platform.

Many brands and publishers understandably reacted to the announcement with worry and apprehension. After all, Facebook is the largest social media platform in the world. And though organic reach has been declining for a while, the platform has never publicly admitted it until now.

Luckily, Facebook offered several clues in their announcement and official press release about what brands can do to continue reaching customers on the platform. They also ran a News Feed webinar for publishers, which Matt Navaro generously shared on Twitter.

‍What are “Meaningful Interactions”?

First things first. Facebook no longer cares how much time users spend on its platform, as long as that time is “quality” time.

This is a big deal as most social networks, including Facebook, have traditionally competed for increasing lengths of “time spent.” The longer users spent on a network, the better. It was a signal of the network-in-question’s popularity.

But no longer. One of the ways Facebook is measuring quality is by defining certain actions as more “meaningful” than others.

The new algorithm prioritizes active interactions like commenting and sharing over likes and click-throughs (passive interactions)—the idea being that actions requiring more effort on the part of the user are of higher quality and thus more meaningful. Rather than passively scrolling through the News Feed and occasionally pausing to “like” a photo or an article, Facebook wants users to be inspired to engage in conversations with each other.

It is these kinds of “meaningful” interactions—the ones that take more effort—that contribute to “quality” time on the platform and (arguably) help Facebook get back to its roots as a network primarily used by friends and family to keep in touch with each other.

Here’s a breakdown of the interactions Facebook says qualify as “meaningful.”Top ranking factors for the Facebook algorithm

1. Comments

In his announcement, Zuckerberg wrote, “Pages making posts that people generally don’t react to or comment on could see the biggest decreases in distribution. Pages whose posts prompt conversations between friends will see less of an effect.”

This means brands should create quality content focused on sparking conversations between users. Try including questions in your posts, or writing about timely, relevant topics that users are sure to have an opinion on.

The point is, users will be more likely to see your Facebook posts if their friends and family are commenting on it.

2. Reactions

If a user takes the time to hit the “love” icon vs. the “like” icon, your content will receive a minor boost in the News Feed. Just as in life, “loving” is a more valued emotional signal than “liking.”

The same goes for all Facebook’s reactions: Haha, Wow, Sad, and Angry. Facebook wants to see those “active” emotions.

3. Comment replies

The algorithm not only favors comments, but also replies to comments. These signal that a piece of content is inspiring conversation between users. (Remember, Zuckerberg deems “conversation” the most important outcome of this algorithm update). That means you want to be publishing content that inspires users to tag their friends in comments and start a conversation.

4. Sharing links over Messenger to a group of friends

If a user shares a piece of content to their wall, that’s great. But what’s even better is if they take the time to send it to a friend (or a group of friends) over Facebook messenger.

Of all the “meaningful interactions” listed here, this is the one that makes the most sense to me because—think about it—what’s more meaningful? A friend posting an article to their wall? Or a friend sending an article to you with a note that says, “Hey, just read this and I think you would really enjoy it too”? Yeah. That’s what I thought.

5. Engagement on shares

While sharing a post is a pretty “active” interaction compared to most, Facebook is going one step further. Simply getting shares is not enough. Your post must be shared and get engagement on that share to be prioritized in the algorithm.

‍Other Facebook News Feed ranking signals

According to Facebook’s News Feed webinar, the five “meaningful interactions” listed above are priority signals. But that doesn’t mean they’re the only actions the algorithm cares about. The following ranking signals are less important, but still worth noting:

Average time spent on content. This is just what it sounds like—the average amount of time a user spends engaging with or viewing a post. Presumably longer is better, but Facebook hasn’t released any clear info on that since the update.

When it’s posted. This is an indirect signal because it means that your post is more likely to get engagement if you post it at a time that users are likely to be online.

Story type. Is your post a status update, photo, link, video, or live video? (Facebook’s press release specifically mentioned live video as often “leading to discussion among viewers.” But that is the only clue about what story types the algorithm might prioritize.)

Completeness of page profile. The more fields you fill out on your Facebook business page, the better. This is so that Facebook and potential followers can get a clear idea of who you are and the legitimacy of your business.

How informative the post is. Facebook tweaked its algorithm to highlight “informative posts” back in 2016. But, the term “informative” was based on a survey of users’ personal interpretation. For some users “informative” could mean “news”, while for others it could mean recipes or celebrity gossip. It’s not clear whether that definition has changed since the 2018 update.

There are likely many more signals that contribute to a post’s News Feed ranking, but these are the only ones we have information on at the time of writing.

https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm/?utm_source=twitter&utm_medium=owned_social&utm_term=00e08096-9218-4a3d-b84c-222bb2f9afcb&utm_campaign=all-alwayson-none-glo-en----social_hootsuite---

https://blog.bufferapp.com/facebook-algorithm

Verrijk Mijn Content!

Categorie:

Leeslijst:

Niets gevonden (⊙_⊙')